• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

FEMVALLEY BUSINESS LAB PARTNERISI LIIKETOIMINNAN KASVUSSA JA KEHITYKSESSÄ. 

96%

ASIAKKAISTAMME ON OLLUT TYYTYVÄISIÄ JA KASVANUT KANSSAMME.

200

ASIANTUNTIJATIIMIMME ON TYÖSKENNELLYT TYÖURIENSA AIKANA YHTEENSÄ KAHDENSADAN BRÄNDIN KANSSA, JOIHIN LUKEUTUU MAAILMAN JOHTAVAT BRÄNDIT.

9/10

ASIAKKAISTAMME SUOSITTELISI PALVELUITAMME MUILLE.

5

TOIMIALAA JA POIKKITIETEELLISTÄ OSAAMISTA; PALVELUMUOTOILU, MARKKINOINTI, MYYNTI, RAHOITUSALA, LAKI. 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Koulutus- ja workshop-moduulit liikeidean toteutuksesta markkinointiin. 

BUSINESS IDEA CREATIVE WORKSHOP

Käytännönläheinen luova työpaja, jossa ideoidaan yhdessä oman osaamisesi ympärille liikeidea, jolle on kysyntää ja joka on toteutettavissa omien resurssiesi mukaan. 

Workshopin jälkeen liiketoimintaidea, asiakkaat (segmentti) ja ratkaisu (liikelupaus) sekä ansaintalogiikka on kirkastettu strategisella tasolla

BRAND CAMP

Brändäysluento + workshop 

Luento-osuudessa käydään läpi brändäyksen mahdollisuudet sekä teoriaa brändin arvosta kaupallisesta näkökulmasta. Työpajaosuus keskittyy oman uniikin brändin ytimen kirkastaminen strategisella tasolla, laaditaan tone of voice ja visual sekä muotoillaan oman brändin erottautumistekijät. Luodaan siis kilpailijoista erottuva ja kohderyhmälle relevantti brändi. Työpajassa työstetään joko olemassa olevan brändin päivitys tai luodaan uusi brändi.

 

Kenelle? Osallistujilla on oltava liiketoimintastrategia selkeä, näkemys toimialasta sekä kohderyhmästä ennen osallistumista, sillä brändiä peilataan näitä vasten. Suosittelemme, että osallistujat ovat vähintäänkin kartoittaneet omat kilpailijansa ennen osallistumista, näin varmistamme sen, että brändi erottuu kilpailijoista. 

                      
Moduulin output: Moduuliin osallistuja ymmärtää brändäyksen arvon sekä kaupalliset mahdollisuudet. Lisäksi osallistujalla on näkemys oman brändinsä uniikista ytimestä.

BUSINESS

CLINIC

Liiketoimintasuunnitelmaluento + workshop 


Luento-osuus käy läpi liiketoiminnan perusteet, ja esittelee tuotto-odotuksen ja ansaintalogiikan kaavat. Työpajassa laaditaan Business canvasia mukaillen näkemys yrityksen kriittisistä toiminnoista sekä liiketoimintastrategia. Työpajassa keskitytään asiakkaiden ongelmaan sekä omaan ratkaisuun eli palveluun/tuotteeseen, kirkastetaan asiakassegmentit ja konseptoidaan oma palvelu ja asetetaan tavoitteet ja mittaristot.

 

Liiketoimintasuunnitelmassa eritellään kulurakenne, käytössä olevat resurssit ja tulovirrat sekä yhteistyökumppanit. 

 

Kenelle? Osallistujilla on oltava liikeidea tai jo yritystoimintaa, sillä työpajaosuudessa valmiita ideoita työstetään suunnitelmaksi. Moduuliin voi osallistua valmiin yrityksen kanssa, mikäli halutaan käydä läpi yrityksen kriittiset toiminnot.

 

Moduulin output: Moduuliin osallistujilla on selkeä liiketoimintasuunnitelman osa-alueet tiedossa. 

MARKETING

CAMP

Markkinointistrategiaa koskeva luento käy läpi markkinoinnin perusteet strategiselta tasolta 360- sekä kanava-ajatteluun, keskittyen erityisesti digitaalisiin kanaviin. Työpajassa käydään läpi omalle brändille relevantit kanavat, kohderyhmät ja luodaan tavoitteellinen markkinointisuunnitelma.

 

Työpajaosuudessa kiteytetään myynnin tavoitteet strategisista ja taktisista välitavoitteista markkinointistrategiaksi. 

 

MEISTÄ

Femvalley Business Lab on yrityshautomo ja palvelumuotoilutoimisto joka auttaa pienyrityksiä kehittymään ja kasvattamaan liiketoimintaansa.

 

 

Femvalley on perustettu palvelemaan pienyrityksiä ja staruppeja. Usein yrityksen strategiset kysymykset jäävät operatiivisten haasteiden ja yrityksen päivittäisten askareiden vuoksi sivuun. Lisäksi konsultointipalvelut ovat tyypillisesti olleet isojen yritysten käyttämiä palveluita - johtuen osaksi hinnasta ja osaksi varmasti siitä, että strategiaprosessit koetaan raskaiksi. Strategisiin kysymyksiin paneutuminen on kuitenkin perusedellytyksiä pitkäkestoista ja kannattavaa liiketoimintaa tavoiteltaessa. Kauttamme pienyritysten on mahdollista saada korkeatasoisia konsulttipalveluita ja koulutuksia kilpailukykyiseen hintaan. Femvalleyn kurssit keskittyvät ainoastaan yrityksen tärkeimpiin ydintoimintoihin, jolloin prosessi ei muodostu liian raskaaksi.

 

Palvelumuotoilun työpajat sekä koulutusmoduulit on suunniteltu siten, että niihin voi osallistua useiden yritysten edustajia samaan aikaan, tämä mahdollistaa kustannustehokkaat työpajat. Omaa jo olemassa olevaa yritystä tai liikeideaa, kohderyhmää tai brändiä voi tulla kirkastamaan fasilitoituihin palvelumuotoilun työpajoihimme, joissa toimimme sparraajinasi ja opponentteinasi. Moduulit voi valita omien tarpeiden mukaan, kuitenkin tietyt moduulit vaativat olemassa olevaa yritystoimintaa tai liikeidean.

Jokaisen moduulin tavoitteena on antaa yrityksille valmiudet tarpeensa ja halunsa huomioiden esittelemään toimintansa Femvalley Business Labin yhteistyökumppaneille (myynti, kansainvälistyminen, rahoitus). Femvalley Business Lab yhdistää innovaatiot ja sijoittajat toisiinsa pienyrittäjien etua valvoen.

 

Sirpa Toljander, Co-founder

Sirpa Toljander (MBA) on palvelumuotoilija kaupallisella taustalla. Sirpa on tottunut työpajojen vetäjä sekä koulutettu fasilitaattori Sirpalla on pitkän linjan kokemus media-alalta, markkinoinnista, konseptoinnista sekä sisältöjen parista. Femvalleylla Sirpa vastaa palvelumuotoilun luovista työpajoista.

 

Sirpa innostaa työpajojen osallistujat

ajattelemaan boxin ulkopuolelta omaa

liikeideaa tai liiketoimintaa. Sirpa on mainio sparraaja, skarppi opponentti ja idearikas tiimipeluri!

  • LinkedIn - Black Circle

Emmi Pyykkö,

Co-founder

Emmi Pyykkö (Kauppatieteiden YO) on pitkän linjan yrittäjä ja markkinoinnin ammattilainen, joka on tehnyt työkseen markkinointia yli vuosikymmenen. Emmi perusti ensimmäisen yrityksensä 20-vuotiaana ja teki konkurssin 24-vuotiaana. Konkurssi opetti Emmille enemmän, kuin yksikään hänen käymänsä yliopistokurssi. 

Uransa aikana Emmi on päässyt työskentelemään sekä kotimaisten että kansainvälisten brändien kanssa Pohjoismaissa, Baltiassa, Keski- Länsi,ja Etelä-Euroopassa sekä Aasiassa. 

Viimeiset kolme vuotta Emmi asui Isossa Britanniassa vastaten korkean teknologian (tekoäly, koneoppiminen, lohkoketjuteknologia) yritysten markkinoinnista .

  • LinkedIn - Black Circle

ASIAKKAAT

 
 
 

OTA YHTEYTTÄ

PUHELIN

+358 44 986 2972

contact@creativehki.com

OSOITE

Keskuskatu 3,

00100 Helsinki

Finland

© 2019 by Femvalley Business Lab.